Tag - พ่วงแบตอย่างไร

การพ่วงแบตเตอรี่

การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์อย่างถูกวิธี อุปกรณ์จัดเก็บและจ่ายกระแสไฟฟ้าของรถยนต์  ผู้ขับขี่จะประสบปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพบ่อยๆ ทำให้เครื่องยนต์ดับสตาร์ทไม่ติด

Read more...