Tag - ตัวยกสินค้า

HYDRAULIC JACK,SERVICEJACK,แม่แรงยกรถ

แม่แรงคือ เครื่องมือสำหรับยกดีดดึงงัดวัตถุที่มีน้ำหนักมากๆ เช่นรถยนต์ เครื่องจักร สินค้าต่างๆ ใช้หลักการทำงานด้วยคานเกลียวหรือแรงดันจากน้ำมัน

Read more...

ENGING CRANE,เครนยกเครื่องยนต์

การที่จะให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างปัญหาแก่เจ้าของตอนขับขี่หรือใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา

Read more...