Tag - ตัวยกรถ

HYDRAULIC JACK,SERVICEJACK,แม่แรงยกรถ

แม่แรงคือ เครื่องมือสำหรับยกดีดดึงงัดวัตถุที่มีน้ำหนักมากๆ เช่นรถยนต์ เครื่องจักร สินค้าต่างๆ ใช้หลักการทำงานด้วยคานเกลียวหรือแรงดันจากน้ำมัน

Read more...

JACKSTANDS,ขาตั้งรยนต์

ขาตั้งรถยนต์คืออะไรจำเป็นขนาดไหน ขาตั้งรถยนต์คือการเอาท่อนเหล็กมารองไว้ใต้ท้องรถเพื่อช่วยรองรับน้ำหนักหลังจากยกรถยนต์แล้ว มีหลายรูปแบบ

Read more...