แม่แรงยกเครื่องจักร,ตัวลากเครื่องจักร

เครื่องจักรแต่ละตัวน้ำหนักหลายตัน การยกย้ายจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งคือปัญหา

เครื่องมือที่จะช่วยคุณ แม่แรงยกข้างหรือแม่แรงยกเครื่องจักร เหล๊กงัดสินค้าแบบมีล้อหรือฮ๋องหรือชะแลงล้อ

ตัวเต่าลากย้ายสินค้า ช่วยคุณ.

  • รายละเอียด

รายละเอียด