แท่นจับเครื่องยนต์/ENGINE STAND

แท่นจับเครื่องยนต์/ENGINE STAND

จะซ่อมเครื่องยนต์ จะเช็คเครื่องยนต์ จะขัดกระบอกสูบ
จะทำยังไง.. ไม่มีแท่นจับเครื่อง,ตัวจับเครื่อง
หลายรุ่นเหล็กหนาเหล็กบาง รับน้ำหนักเท่าใหร่ ให้เลือก..!!

  • รายละเอียด

รายละเอียด