เหล็กดูดไฮดรอลิค

เหล็กดูดไฮดรอลิค

เหล็กดูดไฮดรอลิค ใช้ดูดลูกปืน ดูดชิ้นงาน + แขวนรอกหมุนได้ 1ตัน จะติดรอกไฟฟ้าก๊ได้ ยกขึ้นที่สูง ชีวิตง่ายขึ้น

  • รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม