แท่นอัดไฮดรอลิค,หัวจับแท่นกลึง

แท่นอัดไฮดรอลิค 10,12,20,30,60,100,300 ตัน ระบบมือโยก ระบบไฟฟ้า