แท่นอัดไฮดรอลิค,หัวจับแท่นกลึง

1-3 ชั่วโมง วิ่งไปอัดลูกปืน ราคาก๊ไม่ถูก เอาเวลามาสร้างเงินดีกว่ามั๊ย จบเร็ว-รับเงินเร็ว-กระเป๋าตุง ว่าไง? แท่นอัดไฮดรอลิค 10,12,20,30,60,100,300 ตัน เหล็กหนาเหล็กบาง ระบบมือโยก ระบบมอเตอร์ ระบบไฟฟ้า คุ้มกับเม็ดเงิน ตัวเดียวกินยันเหลนบวช