แท่นจับเครื่องยนต์,ตัวจับเครื่องยนต์

จะซ่อมเครื่องยนต์ จะเช็คเครื่องยนต์ จะขัดกระบอกสูบ จะทำยังไง.. ไม่มีแท่นจับเครื่อง,ตัวจับเครื่อง หลายรุ่นเหล็กหนาเหล็กบาง รับน้ำหนักเท่าใหร่ ให้เลือก..!!