ตู้พ่นทราย,ถังพ่นทราย

เครื่องพ่นทราย แบบเป๊นถังพ่นทราย หรือ ตู้พ่นทรายเน้นฝีมือ งานเทพ หนึ่งเดียว ราคาดีต่อใจ