สว่านแท่นเจาะ,แท่นเจาะสว่าน

ช๊อค!! สว่านแท่น 100 กว่าปี, ไม่เคยพบ,ไม่เคยเห็น,เป็นบุญตา ที่ร้านแม่แรง สว่านแท่นสไลน์,สว่านแท่นขั้นบันใด,หลายขนาดหลายรุ่น มาเอาที่ร้านแม่แรงเท่านั้น