รถยกพาเลท,แฮนด์ลิฟท์

รถยกพาเลท,แฮนด์ลิฟท์,ยกสินค้าลากไปที่ต่างๆ ไม่ต้องใช้แรงงานมาก ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา 2 ตัน 3 ตัน หรือแบบกรรไกรยกขึ้นที่สูง