มอเตอร์หินไฟ,เจียรแท่น

จะขัดจะแต่งชิ้นงาน ไม่มีมอเตอร์หินไฟ จบ! มีหลายรุ่นหลายแบบมอเตอร์หินไฟ,เจียรหินไฟ,เจียรบ๊อช,เจียรสายอ่อน, 6-8-10-12นิ้ว ถูๆขัดๆ สวยงามวิ้งๆ