พัดลมดูดอากาศ,ตัวดูดอากาศ

อากาศไม่ถ่ายเท.. อากาศไม่หมุนเวียน หายใจไม่ออก หายใจไม่ทัน พัดลมเติมอากาศ พัดลมดูดระบายอากาศ ใช้ในที่คับแคบ ท่อบำบัด บ่อ เหมือง ห้องอาหาร ดูดควัน ดูดกลิ่น ดูดแก๊ส เป่าฝุ่น ระบบหายใจสะดวก เติมอากาศบริสุทธ์