ปืนบาซูก้า,ถังระเบิดลม

ยิงยาง ระเบิดยาง ถอดยาง ไม่ใช่ปัญหา ปืนบาซูก้า ถังระเบิดลม ช่วย.