ปากกาจับเหล็ก,ปากกาจับชิ้นงาน

พระเจ้าจอร์จ อย่าบอกนะว่าไม่มี ปากกาจับเหล็ก, ปากกาจับชิ้นงาน, ปากกาอเนกประสงค์ 4″ 6″ 8″ 10″ 12″ เรคคอร์ด นิโคสัน ห้ามยืม!!