บล๊อคไฟฟ้า

ปั้มลมก็ใหญ่ไป เอาไปใหนก็ลำบาก มีงานนอกสถานที่ ทำไง? บล๊อคไฟฟ้า 4 หุน 6 หุน พกไปจบ