บล็อคแบ็ตตารี่ไฟฟ้า

บล๊อคไฟฟ้า 4 หุน 6 หุน ใช้ได้ทุกที่จบ.