บดวาล์วลม,กดสปริงวาล์ว

เครื่องบดวาล์ระบบลม อุปกรณ์ครบ ใช้กับรถกับเรือ มันใช่