ตู้เก็บเครื่องมือช่าง

ถ้าปัญหา คือหายบ่อย ซื้อบ่อย ตู้เปล่าหรือตู้มีเครื่องมือ สะอาดเป็นระเบียบ เพิ่มมูลค่า แรกเห็น