ตัวพับซุ้มล้อ

ขับไปล้อหมุนเสียงดังกร๊อกแกร๊กๆ ซุ้มล้อล้น ไม่ใหวจะเคลียร์!! ของต้องมีร้านแม๊กร้านยาง ลงทุนทีเดียวกินยาว