ด้ามขันปอร์น

เที่ยงตรง มั่นใจ แน่นอน มืออาชีพ ขันวาล์วห้องเครื่อง ขันทุกอย่างแบบมืออาชีพตามสเปคโรงงาน ไม่กระโดดกระทืบขันล้อ 1/4″, 3/8″, 1/2″, 1″ เอาสิ่งที่ชอบ ในสิ่งที่ใช่