คีมย้ำสายไฟ,คีมย้ำสายไฮดรอลิค

คีมย้ำสายไฟ,คีมย้ำสายไฮดรอลิค ตัวเล็กย้ำ4-70 mm. แรงอัด 8 ตัน ขนาดใหญ่ย้ำ 16-300 mm. แรงอัด 16 ตัน รุ่นงานเบา รุ่นงานหนัก ไม่แพงและดี