คีมย้ำสายไฟ,เครื่องเจาะรู

คีมย้ำสายไฟ,คีมย้ำสายไฮดรอลิค ตัวเล็กย้ำ4-70 mm.ขนาดใหญ่ย้ำ 16-300 mm. ของดี.