การพ่วงแบตเตอรี่

Back to Blog

การพ่วงแบตเตอรี่

การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์อย่างถูกวิธี

อุปกรณ์จัดเก็บและจ่ายกระแสไฟฟ้าของรถยนต์  ผู้ขับขี่จะประสบปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพบ่อยๆ ทำให้เครื่องยนต์ดับสตาร์ทไม่ติด การพ่วงแบตเตอรี่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้ตามปกติในระยะเวลาสั้น​ ​ๆ ก่อนนำรถไปตรวจสอบ

การพ่วงแบตเตอรี่ผิดขั้วหรือพ่วงแล้วสตาร์ทไม่ติด อาจทำให้เกิดอันตราย การพ่วงให้ถูกวิธีทำอย่างไร

*** ปิดสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของรถคันที่แบตเตอรี่หมด

  1.  นำขั้วบวกสีแดง คีบกับแบตเตอรี่ขั้วบวกของรถคันที่แบตเตอรี่หมด
  2. นำปลายสายขั้วบวกสีแดง มาคีบกับขั้วบวกรถที่มาช่วย
  3. นำสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วลบสีดำ ต่อกับขั้วลบรถคันที่มาช่วย
  4. นำปลายสายขั้วอีกฟากให้หนีบที่โลหะส่วนใดส่วนหนึ่งรถคันที่แบตเตอรี่หมด
  5. สตาร์ทเครื่องยนต์รถคันที่มีแบตเตอรี่ทิ้งไว้ประมาณ 3 นาที แล้วเร่งเครื่องยนต์เล็กน้อย เพื่อให้แบตเตอรี่มีการไหลเวียนของประจุไฟฟ้า

***  ระมัดระวังไม่ให้ปลายสายพ่วงแบตเตอรี่สัมผัสกัน เพราะจะทำให้ไฟช๊อตลัดวงจร

*** การซื้อสายพ่วงแบตเตอรี่ให้เน้นสายเส้นใหญ่ประจุไฟฟ้าเยอะ ไฟจะได้วิ่งไปยังส่วนต่างๆได้เต็มที่ การมีสายเล็กนอกจากจะพ่วงแล้วไม่ติด ปฏิกิริยาทางเคมีน้ำกรดอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือไหม้

ร้านแม่แรง 089-454-9227

22/8/2560

Back to Blog