Tag - เกี่ยวกับแม่แรง

แม่แรง ?

แม่แรงคือ เครื่องมือสำหรับยกดีดดึงงัดวัตถุที่มีน้ำหนักมากๆ เช่นรถยนต์ เครื่องจักร สินค้าต่างๆ ใช้หลักการทำงานด้วยคานเกลียวหรือแรงดันจากน้ำมัน

Read more...