เครื่องเชื่อมกระตุก,ซีแคลมป์ดึงตัวถัง

เครื่องเชื่อมกระตุก,ซีแคลปม์ดึงตัวถังรถยนต์, เสร็จเร็ว-รับเงินเร๊ว-รวยเร็ว